Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON GIAO CHÂU

Địa chỉ: Xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Vũ Thị Thanh Thủy – Chức vụ: Hiệu Trưởng